Työn periaatteita ja arvoja

Raamattu on Jumalan sana ja me luotamme siihen elämämme ja työmme ohjenuorana.
Kunnioitamme ja arvostamme jokaisen lapsen/nuoren omaa seurakuntaa.
Kohtaamme lapset ja nuoret yksilöinä ja kohtelemme ryhmän jäseniä tasapuolisesti.
Lapset ja nuoret saavat osallistua toimintaan omien lahjojensa ja kykyjensä mukaan.